Veel gestelde vragen over letselschade

FAQ

De meeste mensen vinden letselschade maar een vaag begrip. Het verhalen van letselschade klinkt duur en ingewikkeld. Waarschijnlijk loop je met vragen over hoeveel smartengeld je kunt krijgen en hoe een letselschadetraject er ongeveer uitziet. Omdat bij veel mensen vaak dezelfde vragen naar boven komen zetten we de vier meest gestelde vragen over letselschade voor je op een rij.

Het letselschadetraject gebeurt in verschillende stappen. De drie belangrijkste stappen staan hieronder beschreven: 1. Het aansprakelijkheidsonderzoek. Er wordt hier gekeken wie aansprakelijk is voor het letsel. 2. Het medische traject. Er wordt medische informatie opgevraagd en er wordt gekeken welk letsel het gevolg is van het ongeval. 3. De schadevergoeding. De materiële en immateriële schadevergoeding wordt vastgesteld.
Dit verschilt per schadebehandeling. Het kan uiteenlopen van enkele maanden tot meer dan tien jaar. Factoren die invloed hebben op de duur van het traject zijn de ernst van het letsel en de gevolgen van de schade op de rest van je leven.
Doorgaans is de persoon die letsel op heeft gelopen geen geld kwijt aan rechtsbijstand. Wanneer de wederpartij de aansprakelijkheid erkent, betaalt zij deze kosten. Is dit niet het geval? Dan neemt de letselschadeorganisatie meestal de kosten op zich. Controleer dit echter altijd als je rechtsbijstand inschakelt.
De vergoeding die je krijgt bij psychische of fysieke schade wordt smartengeld genoemd. Een smartengeld vergoeding kan uiteenlopen van een paar honderd euro tot een paar ton en in uitzonderlijke gevallen meer dan €500.000,-. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren.
Er kan in het geval van overlijden na een ongeval of een medische fout sprake zijn van schade. De persoon zelf is er dan niet meer, maar nabestaanden kunnen de schade dan claimen bij de verzekeraar.
Fout gegaan betekent nog niet fout gedaan. Als er iets mis is gegaan bij een medische behandeling, dan zoekt Maximus Letselschade voor u uit of de arts verkeerd heeft gehandeld en of de behandeling wel zorgvuldig en deskundig genoeg is uitgevoerd.
Nee, het geld dat u krijgt, is een schadevergoeding. Dit wordt niet gezien als ‘inkomsten uit arbeid’ volgens de Belastingdienst. Om mogelijke problemen met de Belastingdienst te voorkomen, vraagt Maximus Letselschade voor u een “belastinggarantie”. Dit is een officieel document waarin de verzekeraar nog eens bevestigt dat u geen belasting hoeft te betalen.
Ook al heeft de arts zijn best gedaan, dan kan er toch sprake zijn van een medische fout. In dat geval heeft u recht op vergoeding van uw schade.
Het is altijd lastig verschillende zaken met elkaar te vergelijken. Ieder mens is anders en dat geldt ook voor dossiers. Maximus Letselschade verzamelt eerst zoveel mogelijk gegevens en kan dan pas een oordeel geven. Goed en gedegen onderzoek is erg belangrijk!
Het verhalen van letselschade wordt in 95% van de gevallen buiten de rechtszaal afgehandeld. U heeft meestal geen advocaat nodig. Mocht dat toch nodig zijn, dan kan Maximus Letselschade u helpen bij het vinden van een advocaat.
Het verhalen van deze schade wordt in 95% van de gevallen buiten de rechtszaal afgehandeld. Wanneer Maximus Letselschade er niet uit komt met de verzekeraar, kan uw zaak worden voorgelegd aan de rechter. In dat geval heeft u een advocaat nodig die u helpt bij het voeren van de procedure. Mocht dat toch nodig zijn, dan kan Maximus Letselschade u helpen bij het vinden van een advocaat.
Het belangrijkste bij letselschade is het bepalen van uw gezondheidsschade. Daarvoor vragen wij uw toestemming om uw medisch dossier op te vragen bij de behandelende arts en eventueel de huisarts. Onze medisch adviseur bepaalt op basis daarvan de aard en de ernst van uw letsel. De medisch adviseur onderzoekt u niet zelf maar bekijkt en beoordeelt het medische dossier. In sommige gevallen vindt in overleg met de verzekeraar een onafhankelijk medisch onderzoek plaats. In dat geval wordt u wel onderzocht. Het verslag van de onafhankelijk arts vormt dan de basis voor de verdere schadeafwikkeling. Het verslag wordt ‘expertiserapport’ genoemd.
Dat is de verzekeraar van de andere partij. Ook deze onderzoekt uw zaak en het kan daarom zijn dat iemand namens de WA-verzekeraar samen met de belangenbehartiger bij u op bezoek komt. Als blijkt dat de andere partij aansprakelijk is en een vergoeding moet worden betaald, dan betaalt de WA-verzekeraar de schade.
Heeft u vragen over letselschade en schadevergoeding? Neem dan contact op met Schadebureau Maximus.

Waarom Maximus Letselschade B.V. ?

Wij hebben de juiste contacten en specialisten om u van het juiste advies te voorzien. Slachtoffers hebben juist na een ongeval rust nodig om weer te kunnen herstellen. De soms veelomvattende correspondentie met verzekeraars of anderen over aansprakelijkheid en het verhalen van de schade is dan niet een onderwerp waar slachtoffers blij van worden. U hoeft zich geen zorgen te maken, Schadebureau Maximus is uw partner in dit stuk en zal u blijven ondersteunen.

Expertise

Schadebureau Maximus is gespecialiseerd in de regeling van schades ontstaan door sport, werk, een medische fout en letsel- en overlijdensschaden.

Vakkundig

Wij behartigen de belangen van slachtoffers en naasten wanneer er sprake is van letselschade of overlijden. Onze specialisten staan voor u klaar!

Persoonlijk

Bent u niet in staat zichzelf te verplaatsen? Of vindt u het juist prettiger om in uw eigen vertrouwde omgeving af te spreken? Geen probleem, wij komen naar u toe!

Snelle afhandeling

Wij onderhouden de contacten voor u en houden u op de hoogte van de voortgang. Uw schadeafhandeling doen wij in een zo kort mogelijke tijd.

Bel mij terug
Bel mij terug

Heeft u een vraag voor of interesse in onze schade diensten? We bellen u graag terug voor een vrijblijvend persoonlijk advies.