Privacybeleid

Privacy verklaring

Schadebureau Maximus B.V. Schadebureau Maximus B.V., gevestigd aan Atoomweg 63 3542 AA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.schadebureaumaximus.nl
Atoomweg 63
3542 AA Utrecht 030 850 55 96

Alpaslan Caglar is de Functionaris Gegevensbescherming van Schadebureau Maximus B.V. Hij/zij is te bereiken via info@schadebureaumaximus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schadebureau Maximus B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schadebureau Maximus B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schadebureau Maximus B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling en/of afwikkelen letseldossier
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming

Schadebureau Maximus B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schadebureau Maximus B.V.) tussen zit. Schadebureau Maximus B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schadebureau Maximus B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens> Bewaartermijn tot 12 maanden na sluiten dossier > Voor eventuele inzage en vervolg activiteiten mbt dossier
Personalia> Bewaartermijn tot 12 maanden na sluiten dossier > Voor eventuele inzage en vervolg activiteiten mbt dossier
Adres> Bewaartermijn tot 12 maanden na sluiten dossier > Voor eventuele inzage en vervolg activiteiten mbt dossier

Delen van persoonsgegevens met derden
Schadebureau Maximus B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schadebureau Maximus B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Schadebureau Maximus deelt uw gegevens alleen met verzekeringsmaatschappijen waarbij het noodzakelijk is voor de afhandeling van uw dossier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schadebureau Maximus B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@schadebureaumaximus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Schadebureau Maximus B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Schadebureau Maximus B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schadebureau Maximus B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schadebureaumaximus.nl.

Uw privacy staat hoog in de vaandel.

Waarom Maximus Letselschade B.V. ?

Wij hebben de juiste contacten en specialisten om u van het juiste advies te voorzien. Slachtoffers hebben juist na een ongeval rust nodig om weer te kunnen herstellen. De soms veelomvattende correspondentie met verzekeraars of anderen over aansprakelijkheid en het verhalen van de schade is dan niet een onderwerp waar slachtoffers blij van worden. U hoeft zich geen zorgen te maken, Schadebureau Maximus is uw partner in dit stuk en zal u blijven ondersteunen.

Expertise

Schadebureau Maximus is gespecialiseerd in de regeling van schades ontstaan door sport, werk, een medische fout en letsel- en overlijdensschaden.

Vakkundig

Wij behartigen de belangen van slachtoffers en naasten wanneer er sprake is van letselschade of overlijden. Onze specialisten staan voor u klaar!

Persoonlijk

Bent u niet in staat zichzelf te verplaatsen? Of vindt u het juist prettiger om in uw eigen vertrouwde omgeving af te spreken? Geen probleem, wij komen naar u toe!

Snelle afhandeling

Wij onderhouden de contacten voor u en houden u op de hoogte van de voortgang. Uw schadeafhandeling doen wij in een zo kort mogelijke tijd.

Bel mij terug
Bel mij terug

Heeft u een vraag voor of interesse in onze schade diensten? We bellen u graag terug voor een vrijblijvend persoonlijk advies.